محاسبه قیمت میلگرد

قیمت میلگرد همواره بر اساس وزن فولاد به کار برده شده در هر شاخه محاسبه می شود. فروشندگان و کارشناسانی که قیمت روز میلگرد را تعیین می کنند برای این کار یک فرمول واحد و جهانی را تعریف کرده اند. بنابراین بحث طول در قیمت میلگرد مطرح نبوده و تنها وزن آن است که مورد محاسبه قرار می گیرد. در واقع برای محاسبه وزن این محصول باید از ابزارهای محاسباتی پیشرفته استفاده کرد؛ زیرا معمولا فروش میلگرد در حجم های بسیار زیادی صورت گرفته و اگر هنگام محاسبه چند گرم از وزن هر شاخه کم یا زیاد شود در قیمت نهایی تاثیر قابل ملاحظه ای بر جای خواهد گذاشت.

روش محاسبه میلگرد

به طور کلی دو روش اصلی برای محاسبه میزان میلگرد ساده و آجدار مورد نیاز تعریف شده است:

  • محاسبه کلی: در روش کلی برای هر متر مربع زیربنای ساختمان وزنی معادل 40 الی 60 کیلوگرم برای میلگرد مورد نیاز در نظر گرفته می شود. به عبارت دیگر، برای هر متر مربع زیربنای ساختمان حدود 40 الی 60 کیلوگرم میلگرد نیاز است. البته، این روش هرگز توصیه نمی شود چرا که در برخی ساختمان ها ممکن است برای هر متر مربع زیربنا تنها 25 الی 30 کیلوگرم میلگرد نیاز باشد. از طرفی میزان پرتی محصول در پایان پروژه بسیار زیاد بوده و همین امر می تواند هزینه هدر رفت میلگرد در پروژه شما را تا حد زیادی افزایش دهد.
  • محاسبه دقیق بر حسب متراژ مورد نیاز: بهترین روش، محاسبه دقیق بر حسب متراژ می باشد. به همین منظور یک فرمول واحد برای این کار در نظر گرفته شده که به شرح زیر است:

W = D²L / 162

در این فرمول W بیانگر وزن، D بیانگر قطر و L بیانگر طول میلگرد است. لازم به ذکر است که قطر هر شاخه بر حسب میلی متر محاسبه می شود و رقم نهایی بر حسب کیلوگرم خواهد بود. برای مثال برای محاسبه وزن 70 متر از یک میلگرد با قطر 16 میلیمتر به روش زیر پیش می رویم:

D=16 mm ، L=70 m ، W = D²L / 162
W = 12² * ۱۶۲/7۰ = 110 kg

پس وزن 70 متر از میلگرد قطر 16 میلیمتر برابر است با 110 کیلوگرم.

روش محاسبه میلگرد

محاسبه میلگرد در پی به روش طولی، عرضی و تقویتی

در این روش میلگردها به سه صورت طولی، عرضی و تقویتی جداگانه محاسبه شده و در نهایت مقادیر به دست آمه را باهم جمع می کنیم.

میلگرد طولی: برای این کار باید کاور میلگرد و خم میلگرد را محاسبه نمود. فرمول محاسبه آن به صورت زیر است:

طول میلگرد طولی – طول مقطع + ( طول خم ضربدر 2) – (طول کاور ضربدر 2)

میلگرد عرضی: برای محاسبه میلگرد عرضی نیز به به روش میلگرد طولی پیش می رویم با این تفاوت که تنها عرض را محاسبه می کنیم:

عرض میلگرد طولی – عرض مقطع + ( عرض خم ضربدر 2) – (عرض کاور ضربدر 2)

میلگرد تقویتی: برای این کار ابتدا حداقل عمق پی را محاسبه می کنیم:

حداقل عمق پی – 20 سانتی متر + (10 ضربدر تعداد طبقات)

سپس حداقل عرض نوارها را محاسبه می کنیم:

حداقل عرض نوارها – (20 الی 40 سانتی متر) + (20 ضربدر تعداد طبقات)

پس از آن باید بیشترین مقدار میلگرد در پی را محاسبه کنیم:

As1min = 0.0025 ×b ×d

As2min = (0.0018 ×b ×h)

در روابط بالا، B بیانگر عرض پی، h بیبانگر عمق پی و d بیانگر عمق موثر است. حال باید تمامی اعداد به دست آمده را با هم جمع نمود تا قیمت نهایی میلگرد به دست آید.

نوشتن دیدگاه

storage pen
سریع و به قیمت از انبار آهن آلات دی
از انبار فروشگاه بزرگ آهن آلات دی
مشاهده انبار