محصولات انبار ذوب آهن اصفهان

محصول قيمت
تیرآهن 12 ذوب آهن آهن آلات دی

12

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

1,920,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 14 ذوب آهن آهن آلات دی

14

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

2,550,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 16 ذوب آهن آهن آلات دی

16

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

3,150,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 18 ذوب آهن آهن آلات دی

18

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

4,050,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 20 ذوب آهن آهن آلات دی

20

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

4,990,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 22 ذوب آهن آهن آلات دی

22

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

6,230,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 24 ذوب آهن آهن آلات دی

24

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

7,250,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 27 ذوب آهن آهن آلات دی

27

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

8,010,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 30 ذوب آهن آهن آلات دی

30

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

9,410,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش

محصولات انبار مجتمع فولاد ظفر بناب

محصول قيمت
تیرآهن 14 ظفر بناب آهن آلات دی

14

IPE

شاخه

کیلوگرم

سبک

1,980,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش

محصولات انبار کارخانه البرز ایرانیان فایکو

محصول قيمت
تیرآهن 14 فایکو سبک آهن آلات دی

14

IPE

شاخه

شاخه

سبک

2,270,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 14 فایکو سنگین آهن آلات دی

14

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

2,340,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 16 فایکو آهن آلات دی

16

IPE

شاخه

شاخه

سبک

2,970,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 20 فایکو آهن آلات دی

20

IPE

شاخه

شاخه

سبک

4,450,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش

محصولات انبار پروفیل صنعت ماهان

محصول قيمت
تیرآهن 14 ماهان آهن آلات دی

14

IPE

شاخه

کیلوگرم

سبک

1,800,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 16 ماهان آهن آلات دی

16

IPE

شاخه

شاخه

ساختمانی

2,500,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
تیرآهن 18 ماهان آهن آلات دی

18

IPE

شاخه

شاخه

سبک

3,150,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش

محصولات انبار فولاد صبح پارسیان

محصول قيمت
تیرآهن 14 پارسیان آهن آلات دی

14

IPE

شاخه

شاخه

سبک

2,260,000 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش

محصولات انبار فولاد امیرکبیر خزر

محصول قيمت
میلگرد 10 امیرکبیر A3 آهن آلات دی

10

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,800 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
میلگرد 12 امیرکبیر A3 آهن آلات دی

12

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,600 تومان
تعداد
+
آهن آلات دی تضمین می‌کند بار در سریع‌ترین حالت‌ممکن به دست شما می‌رسد
سفارش
نتایج 1 تا 20 از کل 42 نتیجه