میلگرد از جمله مصالح حیاتی و غیرقابل انکار هر سازه و پروژه ساختمانی است. در حقیقت میلگردها برای جبران مقاومت کششی پایین بتن و در نتیجه افزایش استحکام سازه ها مورد استفاده قرار می گیرند. انواع مختلفی از میلگردها در بازار وجود دارد که هر کدام کاربردهای متفاوتی در امر ساخت و ساز دارند از جمله میلگرد ساده و آجدار. میلگردها در کشورهای مختلف دنیا دارای استانداردهای مختلف و خاص همان کشور هستند اما استاندارد برخی کشورها (مانند روسیه) معیار و ملاک برخی کشورهای دیگر (مانند ایران، کارخانه ذوب آهن اصفهان) قرار گرفته است. با توجه به جدول استاندارد 3132 ارائه شده توسط سازمان استاندارد ملی ایران، نمره های مختلف میلگرد آجدار دارای وزن های متفاوتی هستند که تمامی تولید کنندگان و کارخانه ها موظف به رعایت این استانداردها می باشند؛ اما برخی از افراد سودجو با بهره گیری از عدم اطلاع و آگاهی مصرف کننده اقدام به تولید میلگرد های غیر استاندارد با وزنی کمتر از آنچه که در جدول سازمان استاندار ملی تعریف شده است، می کنند. با ما در این مقاله همراه باشید تا به شما آموزش دهیم چگونه وزن یک میلگرد آجدار را محاسبه کنید و در نتیجه به استاندارد بودن آن پی ببرید.

نحوه محاسبه وزن میلگرد آجدار

همانطور که پیشتر اشاره شد، سازمان ملی استاندارد ایران جدولی تحت نام 3132 ارائه داده است که می توان با توجه به آن به استاندارد بودن میلگردها پی برد. مطابق با جدول زیر، وزن یک متر از میلگرد آجدار دار نمره 16 باید برابر باشد با 1.58 کیلوگرم. با توجه به فرمول ساده زیر نیز می توان وزن یک متر از هر میلگردی را به آسانی را به دست آورد:

نمره میلگرد ^2 /162

به عنوان مثال:1.58=16 ^2 /162

برای محاسبه وزن میلگرد یک روش قدیمی نیز وجود دارد که پیچیده تر و گیج کننده تر است:

7.8/1000 *3.14 * شعاع ^2= وزن یک متر از میلگرد

تمامی ابعاد در فرمول بالا بر حسب میلیمتر است و وزن نهایی به دست آمده بر حسب کیلوگرم است. به عنوان مثال وزن یک متر از میلگرد نمره 16 با توجه به فرمول بالا برابر است با:

͂1.567=7.8/1000 *3.14 * 2 ^ 8= وزن یک متر از میلگرد نمره 16

نحوه محاسبه وزن میلگرد آجدار

تشخیص استاندارد بودن وزن میلگرد آجدار

برای پی بردن به استاندارد بودن میلگرد و مطابقت وزن آن با جدول و فرمول ها، به شما پیشنهاد می شود در هنگام خرید از فروشنده درخواست کنید یک طول مشخصی از میلگرد موردنظر شما را در اختیارتان قرار دهد. سپس با یک ترازوی دیجیتال معمولی آن را وزن کنید و با استفاده از رابطه زیر وزن یک متر از آن را به دست آورید و با جدول استاندارد مطابقت دهید:

(گرم بر حسب نمونه وزن)/(متر میلی حسب بر نمونه طول) = وزن یک متر میلگرد

به عنوان مثال اگر وزن 35 سانتیمتر از میلگرد شماره 16 برابر با 552 گرم باشد:

1.577=(552 )/350 = وزن یک متر میلگرد بر حسب کیلوگرم

بنابراین با توجه به جدول استاندارد بالا، این میلگرد استاندارد است. پایینتر بودن وزن میلگرد از میزان استاندارد تعریف شده، می تواند ناشی از کوچک بودن سطح مقطع و قطر میلگرد باشد. این میلگردهای غیر استاندارد در صورت بروز حادثه مانند زلزله خسارات جانی و مالی جبران ناپذیری را به وجود خواهند آورد.

نوشتن دیدگاه
تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید