جدول وزن میلگرد

برای خرید و مشاهده قیمت میلگرد ابتدا باید از وزن و سایز میلگرد اطلاع کافی داشته باشید. برای شروع پروژه ساخت و ساز با استفاده از جدول، میزان میلگرد مصرفی مشخص می شود. سایت آهن آلات دی به عنوان سایت فروش آنلاین، جدول وزن میلگرد ها را برای محاسبه ی شما قرار داده است. در اینجا وزن تولیدی میلگردها به ترتیبِ اسم کارخانه آورده شده است. میلگردهایی که در کارخانه های ایران ساخته می شود دارای استاندارد DIN می باشند.

سایز میلگرد

میلگرد جزء اصلی ترین قسمت ساخت و ساز یک بنا می باشد. حضور میلگرد در همه جای ساختمان الزامی است. بتن به تنهایی در مقابل فشارهای بیرونی مقاومتی ندارد و امکان فرو ریختن و خرد شدن آن وجود دارد، از این رو میلگرد باعث استحکام و مقاومت بتن ها در ستون و کف ساختمان می شود. میلگرد ها در دو نوع ساده و آجدار به بازار عرضه می شوند. مدل ساده مناسب برای ساخت سیم خاردار و توری و مدل آجدار آن برای ساختمان سازی و مسلح کردن بتن مناسب است. سایز و طول میلگرد دو عامل اصلی در تعیین وزن آن است که عموما قطری بین 8 تا 32 سانتی متر و طولی حدود 12 متر دارد.

جدول وزنی میلگرد

این جدول در روند خرید شما اهمیت ویژه ای دارد. زمانی که طول میلگرد را داشته باشید می توانید وزن آن را از روی جدول مشاهده کنید. در صورت مغایرت وزن حقیقی و جدول وزنی متوجه آن می شویم که محصول خریداری شده اصل نیست. شما می توانید با مراجعه به سایت آهن آلات دی از جدول وزنی میلگرد کارخانجات ایران مطلع شوید.

مقایسه جدول وزن میلگرد کارخانجات

وزن هر شاخه میلگرد (kg) ۸ ۱۰ ۱۲ ۱۴ ۱۶ ۱۸ ۲۰ ۲۲ ۲۵ ۲۸ ۳۲
وزن میلگرد ذوب آهن اصفهان ۴٫۷۴ ۷٫۳۹۲ ۱۰٫۶۵۶ ۱۴٫۵۲ ۱۸٫۹۶ ۲۴ ۲۹٫۶۴ ۳۵٫۷۶ ۴۶٫۲ ۵۷٫۹۶ ۷۵٫۷۲
وزن میلگرد کویر کاشان   ۷٫۵ ۱۱ ۱۴٫۸ ۱۹٫۲ ۲۴٫۶ ۳۰ ۳۶ ۴۶٫۴ ۵۸٫۵ ۷۶
وزن میلگرد اهواز ۴٫۵   ۱۰٫۵ ۱۵ ۲۰ ۲۵ ۳۰        
وزن میلگرد نیشابور       ۱۴٫۲
۱۴٫۶
۱۸٫۸
۱۹٫۲
۲۴
۲۴٫۴
۲۹
۲۹٫۴
۳۶
۳۶٫۴
۴۶٫۸
۴۷٫۲
۵۷٫۸
۵۸٫۵
 
وزن میلگرد سیرجان     ۱۰
۱۰٫۵
۱۳
۱۳٫۴
۱۷٫۵ ۲۲٫۵          
وزن میلگرد شاهین بناب ۴٫۴۴
۴٫۶۶
۷٫۰۷
۷٫۳۱
۱۰٫۱۹
۱۰٫۵۴
۱۳٫۸۸
۱۴٫۳۶
۱۸٫۲۹
۱۸٫۷۷
۲۳٫۱۶
۲۳٫۷۶
۲۸٫۶۰
۲۹٫۳۵
۳۴٫۵۰
۳۵٫۴۱
۴۴٫۷۵
۴۵٫۵۷
۵۵٫۹۲
۵۷٫۳۹
۷۳٫۰۵
۷۴٫۹۸
وزن میلگرد ظفر بناب ۴٫۲ ۶٫۲ ۱۰٫۲ ۱۳٫۶ ۱۷٫۳ ۲۲٫۱ ۲۸ ۳۵٫۵ ۴۵٫۹    
وزن میلگرد حسن رود ۴٫۷ ۶٫۹ ۱۰ ۱۳٫۷ ۱۸ ۲۲٫۹ ۲۹٫۶        
وزن میلگرد آذر فولاد امین ۴٫۴۱ ۷ ۱۰٫۱۳ ۱۳٫۹ ۱۸٫۱۳ ۲۳ ۲۸٫۳ ۳۴٫۲ ۴۴٫۶ ۵۶ ۷۳٫۱
وزن میلگرد میانه       ۱۴٫۵ ۱۹ ۲۴ ۲۹٫۵ ۳۶ ۴۶٫۵    
وزن میلگرد امیرکبیر خزر     ۱۰٫۷
۱۱٫۱
۱۳٫۷
۱۴٫۲
۱۸
۱۸٫۵
۲۴ ۲۸
۲۹
       
وزن میلگرد آریان فولاد   ۷ ۱۰ ۱۴ ۱۸ ۲۳       ۳۰  
وزن میلگرد کاوه تیکمه داش ۴٫۵۹۶ ۷٫۲۸۴ ۱۰٫۱۵۲ ۱۳٫۸۶ ۱۸٫۹۶ ۲۳٫۲۸ ۲۸٫۴ ۳۴٫۴۱ ۴۴٫۸۸ ۵۶٫۸۸ ۷۴٫۴
وزن میلگرد شاهرود         ۱۸
۱۹٫۵
۲۴
۲۵
۲۹٫۵
۳۱
       
وزن میلگرد ارگ تبریز       ۱۴٫۵ ۱۸٫۵
۱۹
۲۳
۲۴
۲۹٫۵ ۳۵
۳۵٫۵
     
وزن میلگرد شمس تهران     ۹٫۵
۱۰
               
وزن میلگرد دماوند       ۱۵ ۱۷
۱۸
           
وزن میلگرد کرمان         ۱۹            
وزن میلگرد الیگودرز کلاف
۵۰۰کیلویی
کلاف
۵۰۰کیلویی
کلاف
۵۰۰کیلویی
               
وزن میلگرد شیراز کلاف
۳۲۰کیلویی
کلاف
۳۲۰کیلویی
کلاف
۳۲۰کیلویی
کلاف
۳۲۰کیلویی
             


توجه داشته باشید که جدول موجود بر اساس طول استاندارد میلگردها (12 متر) بیان شده است. وزن های ارائه شده در جدول بر حسب کیلوگرم می باشد.

وزن میلگرد 8

راه های بسیاری برای محاسبه وزن میلگرد سایز 8 وجود دارد که اکثرا وقت گیر و پیچیده اند. در این مقاله فرمولی ساده برای بدست آوردن وزن تقریبی 1 متر میلگرد با سایز 8 را به شما ارائه می کنیم تا بتوانید با استفاده از این فرمول به راحتی وزن میلگرد مورد نیاز خود را با استفاده از پارامتر طول میلگرد بدست آورید و در نهایت قیمت محصول خریداری شده را محاسبه کنید:

( 8 به توان 2 ) ÷ ( عدد ثابت 162 ) ~= وزن 1 متر میلگرد سایز 8

به عنوان مثال:
( 8 × 8 ) ÷ ( عدد ثابت 162 ) ~= 0/395
وزن تقریبی یک شاخه 12 متری (کیلوگرم) :
0/395 × 12 ~= 4.74 کیلوگرم

با در نظر گرفتن استانداردISNO 3132 ایران نتیجه بدست آمده از فرمول بالا با تفاوتی اندک باید با وزن میلگرد آجدار مطابقت داشته باشد.

وزن میلگرد 10

راه های پیچیده ای برای بدست آوردن وزن میلگرد سایز 10 وجود دارد. در این مقاله فرمولی ساده برای بدست آوردن وزن تقریبی 1 متر میلگرد با سایز 10 را به شما ارائه می کنیم تا بتوانید با استفاده از این فرمول به راحتی وزن میلگرد مورد نیاز خود را با استفاده از پارامتر طول میلگرد بدست آورید و در نهایت قیمت محصول خریداری شده را محاسبه کنید:

( 10 به توان 2 ) ÷ ( عدد ثابت 162 ) ~= وزن 1 متر میلگرد سایز 10

به عنوان مثال:
( 10 × 10 ) ÷ ( عدد ثابت 162 ) ~= 0.617
وزن تقریبی یک شاخه 12 متری (کیلوگرم) :
0.617 × 12 ~= 7.404 کیلوگرم

با در نظر گرفتن استانداردISNO 3132 ایران نتیجه بدست آمده از فرمول بالا با تفاوتی اندک باید با وزن میلگرد آجدار مطابقت داشته باشد.

وزن میلگرد 12

با توجه به روش توضیح داده شده در موارد بالا برای محاسبه وزن میلگرد 12 به صورت زیر عمل می کنیم:

( 12 به توان 2 ) ÷ ( عدد ثابت 162 ) ~= وزن 1 متر میلگرد سایز 12

به عنوان مثال:
( 144 ) ÷ ( عدد ثابت 162 ) ~= 0.889
وزن تقریبی یک شاخه 12 متری (کیلوگرم) :
0.889 × 12 ~= 10.668 کیلوگرم

وزن میلگرد 14

برای محاسبه وزن یک شاخه 12 متری میلگرد با سایز 14 به صورت زیر عمل می کنیم:

( 14 به توان 2 ) ÷ ( عدد ثابت 162 ) ~= وزن 1 متر میلگرد سایز 14

به عنوان مثال وزن تقریبی یک شاخه 12 متری میلگرد 14:
( 196 ) ÷ (162 ) ~= 1.21× 12 ~= 14.52 کیلوگرم

وزن میلگرد 16

برای محاسبه وزن یک شاخه 12 متری میلگرد با سایز 16 به صورت زیر عمل می کنیم:

( 16 به توان 2 ) ÷ ( عدد ثابت 162 ) ~= وزن 1 متر میلگرد سایز 16

به عنوان مثال وزن تقریبی یک شاخه 12 متری میلگرد سایز 16:
( 256 ) ÷ (162 ) ~= 1.58× 12 ~= 18.96 کیلوگرم

وزن میلگرد 18

برای محاسبه وزن یک شاخه 12 متری میلگرد با سایز 18 به صورت زیر عمل می کنیم:

( 18 به توان 2 ) ÷ ( عدد ثابت 162 ) ~= وزن 1 متر میلگرد سایز 18

به عنوان مثال وزن تقریبی یک شاخه 12 متری میلگرد سایز 18:
( 324 ) ÷ (162 ) ~= 2× 12 ~= 24 کیلوگرم

وزن میلگرد 25

برای محاسبه وزن یک شاخه 12 متری میلگرد با سایز 25 به صورت زیر عمل می کنیم:

( 25 به توان 2 ) ÷ ( عدد ثابت 162 ) ~= وزن 1 متر میلگرد سایز 25

به عنوان مثال وزن تقریبی یک شاخه 12 متری میلگرد سایز 25:
( 625 ) ÷ (162 ) ~= 3.86× 12 ~= 46.32 کیلوگرم

 

نوشتن دیدگاه