فولاد فردوس باختر ارومیه

میلگرد آجدار

عکس محصول قيمت
میلگرد 16 آجدار A3 فولاد فردوس باختر

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,900 تومان سفارش
میلگرد 14 آجدار A3 فولاد فردوس باختر

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

10,900 تومان سفارش

قیمت تیرآهن

عکس محصول قيمت
تیرآهن 14 فولاد فردوس باختر

14

-

شاخه

کیلوگرم

-

248,000 تومان موجود نمي باشد
نتایج 1 تا 3 از کل 3 نتیجه