پرفروش ترین های آهن آلات دی

پرفروش ترین های آهن آلات دی پرفروش ترین های آهن آلات دی

محصول قيمت
میلگرد 20 فایکو A3 آهن آلات دی

20

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,100 تومان بروزرسانی: 1400/03/22 سفارش
میلگرد 16 فایکو A3 آهن آلات دی

16

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,150 تومان بروزرسانی: 1400/03/22 سفارش
میلگرد 14 فایکو A3 آهن آلات دی

14

A3

شاخه

کیلوگرم

آجدار

15,150 تومان بروزرسانی: 1400/03/22 سفارش
تیرآهن 16 ذوب آهن آهن آلات دی

16

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

3,150,000 تومان بروزرسانی: 1400/05/04 سفارش
تیرآهن 18 ذوب آهن آهن آلات دی

18

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

4,050,000 تومان بروزرسانی: 1400/05/04 سفارش
تیرآهن 14 ذوب آهن آهن آلات دی

14

IPE

شاخه

شاخه

سنگین

2,550,000 تومان بروزرسانی: 1400/05/04 سفارش