محل برگزاری : ایوان شمس
هفته
:
روز
:
ساعت
:
دقیقه
زمان برگزاری : 9 تیر 1391

روز رسانه‌های اجتماعی

رسانه های اجتماعی در کسب و کار

تیر 1393

Social Media Day

Social media for business ( Iran,Tehran 30 jun 2014 )

آخرین اخبار
حامیان
دکتر یونس شکرخواه
Younes Shokrkhah
دکتر حسین امامی
Hossein Ememi
جواد افتاده
Javad Oftadeh
گزارش همایش
دانلود فایل‌های ارایه
ظرفیت : 400 نفر
مکان :
زمان :
مسیرهای دسترسی :